Zorlu Enerji, biyoçeşitliliğe 10 milyon TL yatırım hedefliyor

Çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında en yüksek değeri yaratmayı hedefleyen Zorlu Enerji’nin biyoçeşitlilik alanında 2030 yılına kadar en az 10 milyon TL yatırım yapmayı hedeflediği belirtilirken, şirketin bu amaçla gerçekleştirdiği ‘Kızıldere Jeotermal Enerji İşletmeleri Biyoçeşitlilik Araştırması’ kapsamında, ‘Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) kriterlerine göre küresel boyutta nesli tükenme tehlikesi altında olan çok sayıda türe rastlandığı bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Faaliyet gösterdiği her alanda sürdürülebilirliği iş yapış biçimi olarak benimseyen Zorlu Enerji’nin, canlıların yaşam alanlarının iyileştirilmesi ve korunması için biyoçeşitlilik alanında 2030 yılına kadar en az 10 milyon TL yatırım yapma hedefi bulunuyor. Bu doğrultuda Zorlu Enerji’nin Kızıldere 1-2-3 Jeotermal Santrallerinin bulunduğu Büyük Menderes Havzası’nda gerçekleştirilen Biyoçeşitlilik Araştırması, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Müdürlüğü koordinasyonunda, Ankara ve Hacettepe Üniversitelerinde görev yapan flora ve fauna uzmanlarından oluşan 10 kişilik uzman bir ekibin katkısı ile 8 ayda tamamlandı.” ifadeleri kullanıldı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan sekiz canlı türü tespit edildi

Açıklamaya göre, Uluslararası Finans Kurumu IFC’nin 6. performans gerekliliği (PS6 – Performance Standart 6) olan ‘Biyoçeşitliliğin Korunması ve Yaşayan Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi’ ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Performans Gereklilikleri doğrultusunda periyodik olarak gerçekleştirilen saha çalışmaları ve literatür araştırmaları doğrultusunda yapılan araştırma sonucunda bölgede; 66 farklı kuş türü, flora ekosistemine dahil olan 140 farklı takson (kuş familyaları) 27 tür sürüngen, 26 farklı tür memeli tespit edildi.

Bölgede ayrıca, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) kriterlerine göre küresel boyutta nesli tükenme tehlikesi altında olan Perfoliata (Helvacı çöveni), Pistacia Atlantica Desf. (Sakızlık), Su Samuru (lutra lutra), Büyük Nallı Yarasa (Rhinolophus ferrumequinum), Küçük Nallı Yarasa (Rhinolophus hipposideros) Blasius At Nalı Yarasa (Rhinolophus blasii) ve “hassas” olarak tanımlanmış olan Akdeniz At Nalı Yarasası (Rhinolophus euryale), Meheyl’in At Nalı Yarasası (Rhinolophus mehelyi) tespit edildi.

Araştırma raporu doğrultusunda alanda tespit edilen türlerin hassasiyet durumu ulusal ve uluslararası sözleşmeler doğrultusunda değerlendirilerek korunması ve izlenmesi gereken türlerle ilgili aksiyon planı oluşturuldu ve izleme/koruma çalışmalarına başlandı.

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “Zorlu Enerji, şeffaf ve etik iş yapma anlayışı ve entegre bakış açısıyla günümüzün ve geleceğin risklerini minimize ederek çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında en yüksek değeri yaratmayı hedefliyor. Biyoçeşitlilik Araştırması, sektöründe ilk defa Entegre Faaliyet Raporu çıkartan Zorlu Enerji’nin Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ÇSY/ESG) performansını destekleyecek bir vizyonla hazırlandı.”

Yorum yapın